Tag Archives: Romi Babušnica

24.12.2013, ljudskaprava.gov.rs – Poseta zamenika direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava opštini Babušnica povodom poboljšanja uslova stanovanja Roma i Romkinja u ovoj opštini

Na inicijativu dr Dragoljuba Ackovića, zamenika direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava, u opštini Babušnica dana 20.12.2013. godine održan je sastanak sa čelnicima lokalne samouprave i predstavnicima Ekumenske humanitarne organizacije “EHO”, kao i predstavnicima Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Tema sastanka je bila poboljšanje uslova stanovanja Roma i Romkinja. Izvor: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/vesti-l/580-poseta-zamenika-direktora-kancelarije-za-ljudska-i-manjinska-prava-opstini-babusnica-povodom-poboljsanja-uslova-stanovanja-roma-i-romkinja-u-ovoj-opstini Read More »