Tag Archives: Romi Italija

29.5.2014, NIAR – Borba protiv nasilja nad Romima bi trebala da bude prioritetna briga za donosioce politika i zvaničnike koji primenjuju zakon

Intenzitet nedavnog anti-romskog nasilja u Italiji bi trebao da služi kao alarm za buđenje za sve u Evropi. Višestruki faktori na delu: negativni popularni stavovi prema Romima; maltretiranja koje oni doživljavaju od strane policije; zvanična i nezvanična diskriminacija pri zapošljavanju, stanovanju, zdravstvenoj nezi, i drugim aspektima javnog života; nasilna retorika isključenosti i proterivanja koju koriste javni zvaničnici; neuspeh mnogih evropskih ... Read More »

29.10.2013, NIAR – Vojislav Stojanović: Uskoro poslanički mandat i za Rome u Italiji

Vojislav Jovanović predsednik Federacije Roma u Italiji sa sedištem u Torinu je izjavio “Novinsko-informativnoj agenciji Roma” da je razgovarao sa većim brojem parlamentaraca Republike Italije o mogućnosti dobijanja poslaničkog mandata za romsku zajednicu. Veliki broj predstavnika italijanskog parlamenta je obećao gospodinu Vojislavu Jovanoviću da će na narednim izborima po principu automatizma obezbediti i jedan mandat za Rome i Sinte u ... Read More »

2.11.2013, Al Jazeera Balkans – Italija: Tisuće Roma žive sa štakorima

Više od 4.000 Roma u Italiji živi u kampovima bez uvjeta za normalan život, prepunim štakora i bolesti. U Italiji tisuće Roma žive u izoliranim, neuvjetnim kampovima. Mnogi optužuju lokalne vlasti da ne čine dovoljno kako bi im pomogle. Izvor: http://balkans.aljazeera.net/vijesti/italija-tisuce-roma-zive-sa-stakorima Read More »

10.11.2013, NIAR – Hajrudin Omerović: U Republici Italiji status nacionalne manjine i Romima

Predsednik Euro Roma iz Đenove (Italije), gospodin Hajrudin Omerović, izjavio je “Novinsko-informativnoj agenciji Roma” da je krajnje vreme da i Republika Italija kao potpisnik Okvirne konvencije o zaštiti nacionalnih manjina i Romima utvrdi status nacionalne manjine u svom Ustavu. Romi bi time dobili sledeća Ustavom zagarantovana prava: pravo na izražavanje, čuvanje nacionalne, etničke, kulturne i verske posebnosti, upotrebu svojih simbola ... Read More »