Tag Archives: romska prava

12.11.2013, SETimes.com – Opštine se zauzimaju za romska prava

U sred trenutnih debata o poziciji Roma u društvu, Kocaeli Metropolitan opština u Turskoj je dobila evropsku nagradu za svoje napore u zaštiti romske kulture i prava. Savet Evrope je dodelio Kocaeliju svoju “Dosta!” nagradu, što znači “dosta” na romskom jeziku. Izvor (engleski jezik): http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2013/11/12/feature-03 Read More »

ZAŠTITA PRAVA ROMA NA MEĐUNARODNOM NIVOU

KOMENTAR Iako su Romi uvek bili u izrazito nepovoljnom i podređenom društvenom položaju, zaštita prava Roma kao manjine dugo nije pobuđivala naročitu pažnju na međunarodnom nivou. Romi nisu bili obuhvaćeni sistemomm manjinske zaštite koji je ustanovljen posle Prvog svetskog rata. Pitanje položaja i prava Roma nije se ozbiljnije postavilo ni posle Drugog svetskog rata u kome su Romi bili izloženi ... Read More »