Tag Archives: romske kulturne ustanove

29.5.2014, NIAR – Za kulturu Roma podjednako odgovorni i Romi i neromi

O Romima i njihovoj kulturi govori se, pored ostalog, kao o nečemu što onemogućava njihovo uključivanje u društvenu zajednicu, ravnopravno, uspešno obrazovanje, zapošljavanje i ostalo. Ako se zadržimo samo na tome, onda, u tom slučaju, iskazujemo negativan stav prema Romima, zanemarujući sve drugo. Naime, kultura jedne skupine međusobno se prožima sa stavovima većinske skupine prema manjinskoj, tako da je ta ... Read More »