Tag Archives: sakupljanje otpada

6.6.2014, NIAR – Nisu obezbeđene mere za zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje Roma

Mere aktivne politike zapošljavanja Roma nisu sprovedene jer su siva ekonomija i sakupljanje i preprodaja otpada i dalje osnova egzistencije većine romskih porodica; većina građana romske nacionalnosti (88,1%) prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje nikada nije upućena na razgovor kod poslodavca; afirmativne mere kojima se podstiče samozapošljavanje Roma i subvencioniranje poslodavaca koji ih zapošljavaju nisu doprinele ekonomskom osnaživanju Roma; ... Read More »