Tag Archives: sekretarijat za socijalnu zaštitu

5.2.2014. – Grad Beograd: Podsticanje programa i projekata iz oblasti socijalne zaštite

Sekretarijat za socijalnu zaštitu raspisao je nekoliko javnih konkursa za finansiranje programa i projekata iz oblasti socijalne, boračko-invalidske zaštite, zaštite starih lica i romske populacije. Kako navode u ovom sekretarijatu, na taj način ostvaruje se saradnja sa nevladinim sektorom i finansijski se podržavaju programi od javnog interesa. Takođe, podržavaju se i projekti koji ponuđenim socijalnim uslugama i oblicima zaštite predstavljaju ... Read More »