Tag Archives: sloboda medija

3.7.2014, OSCE – Sloboda izražavanja i mišljenja mora biti poboljšana širom OSCE regiona, kažu učesnici konferencije

Sloboda izražavanja je kamen temeljac demokratije i mora biti obezbeđena i ojačana u OSCE-ovom regionu, rekli su danas učesnici na otvaranju dvodnevnog sastanka OSCE posvećenog ljudskim pravima u Beču. Godišnji OSCE-ov sastanak, organizovan od strane švajcarskog predsedovanja, Predstavnika za slobodu medija i Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), je okupio na jednom mestu predstavnike vlada i civilnog društva ... Read More »