Tag Archives: Slovenija

1.6.2014, times.si – Protiv romskih getoa

Sa manjim brojem Roma u razredima, opština Novo Mesto bi želela da ubrza integraciju. Opština Novo Mesto je, zarad prevelike koncentracije romske dece u osnovnoj školi Bršljin, dopunila strategiju rešavanja romske problematike. Odbornici su doneli odluku da, nakon usvajanja odluke, osnuju dva nova školska distrikta, a romska deca se mogu upisivati u prvi razred u bilo koje od tri škole ... Read More »

19.5.2014, NIAR – Humanitarna pomoć iz Slovenije

Predsednik organizacije „Romano anglunipe“ i partije Solidarnost Haris Tahirović iz Ljubljane (Slovenija) izjavio je Novinsko-informativnoj agenciji Roma da sa saradnicima iz svoje organizacije i stranke radi na prikupljanju humanitarne pomoći koja će biti upućena kako Romima tako i svim drugim građanima u područjima ugroženim poplavama u Republici Srbiji. Gospodin Tahirović je istakao da su Romi iz Slovenije u mislima sa ... Read More »

28.10.2013, NIAR – Haris Tahirović predstavio stručnu knjigu o romskom jeziku

Stručna knjiga o romskom jeziku, kulturi i tradiciji Roma autora Harisa Tahirovića iz Ljubljane (Slovenija), koja je namenjena romskoj ciljnoj grupi a pre svega deci od 1. do 8. razreda, nedavno je predstavljena u ministrastvu obrazovanja u Ljubljani. Naziv knjige je Romskim jezikom koračamo na progresivnom putu – Romani Čhib džaja anglal ko dromo. Tahirović je istakao da je knjiga ... Read More »