Tag Archives: Snježana Mirković

Snježana Mirković – IZJAVA POVODOM INICIJATIVE O IMENOVANJU KOMESARA ZA ROME NA NIVOU EVROPSKE UNIJE

Pozdravljam prijedlog i dajem podršku g-dinu Bajram Halitiju da bude romski nacionalni kandidat u inicijativi da se formira Komersarijat ili drugo telo pri Evropskom savjetu, a koje bi zastupalo interese Roma i radilo na unapredjenju položaja Roma u Evropi. Smatram da je Bajram Haliti prava osoba za ovu funkciju, u ovom vremenu, jer je svojom posvećenošću već dugi niz godina ... Read More »