Tag Archives: socijalna zaštita

26.5.2014, inkluzija.gov.rs – Javno predavanje o pokazateljima socijalnog uključivanja i socijalne zaštite u EU

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Republički zavod za statistiku, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu i Svetska banka organizuju javno predavanje dr Erika Marliera (CEPS/INSTEAD) na temu Izrada komparativnih pokazatelja socijalnog uključivanja i socijalne zaštite na nivou EU: svrha, metodološki okvir i uloga u okviru Strategije Evropa 2020. Predavanje će se održati u utorak, 27. maja 2014. ... Read More »

6.2.2014. – inkluzija.gov.rs: Objavljena publikacija “Socijalna zaštita u starosti: dugotrajna nega i socijalne penzije”

Tim za socijalno uključivanje  i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju iz Beograda i Centar za socijalnu politiku objavili su publikaciju “Socijalna zaštita u starosti: dugotrajna nega i socijalne penzije”. Autorke su prof. dr Gordana Matković i dr Katarina Stanić, a publikacija je rezultat rada na dve studije koje je inicirao i finansirao Tim za ... Read More »

5.2.2014. – Grad Beograd: Podsticanje programa i projekata iz oblasti socijalne zaštite

Sekretarijat za socijalnu zaštitu raspisao je nekoliko javnih konkursa za finansiranje programa i projekata iz oblasti socijalne, boračko-invalidske zaštite, zaštite starih lica i romske populacije. Kako navode u ovom sekretarijatu, na taj način ostvaruje se saradnja sa nevladinim sektorom i finansijski se podržavaju programi od javnog interesa. Takođe, podržavaju se i projekti koji ponuđenim socijalnim uslugama i oblicima zaštite predstavljaju ... Read More »

8.11.2013, west-info.eu – Eurochild osuđuje sisteme dečije zaštite

Dramatična priča o Mariji Rusev, maloj devojčici razapetoj između dvoje odraslih grčkih Roma, je otkrila da su sistemi dečije i socijalne zaštite za osiromašene porodice propali. U stvari, u Bugarskoj preko 50% dece je u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, dok 78.2% porodica sa troje ili više dece živi sa manje od 140€ po osobi mesečno. Izvor (engleski jezik): ... Read More »

12.11.2013, www.inkluzija.gov.rs – Mapiranje postojećih vaninstitucionalnih usluga socijalne zaštite koje su u mandatu lokalnih samouprava

Mapiranje usluga socijalne zaštite, kao inicijativa Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i UNICEF-a Srbija u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike, realizovana je u periodu od septembra 2012. do februara 2013. godine. Istraživanje je realizovano od strane Centara za liberalno-demokratske studije. Izvor: http://www.inkluzija.gov.rs/?p=21918 Read More »

5.12.2013, Portal24h – Država godišnje izdvoji tri miliona maraka za rješavanje problema romske populacije

Za rješavanje problematike romske populacije u oblastima stambenog zbrinjavanja, zdravstvene i socijalne zaštite, zapošljavanja i obrazovanja, na nivou BiH godišnje se izdvajaju sredstva u iznosu od tri miliona maraka, koja se raspoređuju na Federaciju BiH, RS i Brčko distrikt BiH. Ovo je izjavila Indira Bajramović, predsjedavajuća Odbora za Rome Vijeća ministara BiH, na današnjoj sjednici ovog tijela održanoj u Brčkom, ... Read More »