Tag Archives: socijalno uključivanje

26.5.2014, inkluzija.gov.rs – Održana obuka “Socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva: približavanje socijalnom procesu Evropske unije”

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije je u Službi za upravljanje kadrovima održao obuku pod nazivom “Socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva: približavanje socijalnom procesu Evropske unije”. Teme ove redovne godišnje obuke koju Tim organizuje su bile: socijalno uključivanje i pregovori o pristupanju Evropskoj uniji, pregovori o pristupanju iz ugla EU, socijalno uključivanje u relevantnim pregovaračkim poglavljima, ... Read More »

26.5.2014, inkluzija.gov.rs – Javno predavanje o pokazateljima socijalnog uključivanja i socijalne zaštite u EU

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Republički zavod za statistiku, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu i Svetska banka organizuju javno predavanje dr Erika Marliera (CEPS/INSTEAD) na temu Izrada komparativnih pokazatelja socijalnog uključivanja i socijalne zaštite na nivou EU: svrha, metodološki okvir i uloga u okviru Strategije Evropa 2020. Predavanje će se održati u utorak, 27. maja 2014. ... Read More »

28.1.2014. – inkluzija.gov.rs: Srednje stručno obrazovanje za socijalno uključivanje

Regionalni projekat, pokrenut 2012. godine, od strane Evropske trening fondacije (ETF), uspešno je završen. U okviru projekta objavljeno je devet nacionalnih izveštaja u vezi sa ulogom srednjeg stručnog obrazovanja u borbi protiv društvene isključenosti i izgradnji društvene kohezije. Cilj projekta bio je da produbi razumevanje postojećih barijera i potencijalnih prilika za izgradnju inkluzivnijeg i pravednijeg sistema srednjeg stručnog obrazovanja. Izvor: ... Read More »

7.11.2013, www.inkluzija.gov.rs – Održana obuka o socijalnom uključivanju

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije održao je 22. oktobra obuku državnih službenika pod nazivom “Socijalno uključivanje u kontekstu pristupanja EU”, u Službi za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije. Izvor: http://www.inkluzija.gov.rs/?p=21859 Read More »

18.11.2013, PAN radio – Pomoć uključivanju Roma u zajednicu

Romske porodice u Bijeljini dobile su danas donaciju Crvenog krsta Italije, vrijednu 11.000 KM. Za 40 porodica Roma podijeljeno je po 15 koka nosilja i hrana za njih za naredna tri mjeseca. Generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske Đoko Mihajlović rekao je novinarima da je pomoć usmjerena na socijalno usključivanje brojne romske populacije u društvene i proizvodne tokove u Bijeljini. ... Read More »