Tag Archives: Španija

9.7.2014, romea.cz – Španija: masa zapalila dva romska doma

Španski mediji izveštavaju da se oko 300 ljudi okupilo u subotu popodne 5.jula u malom mestu Estepa u blizini Sevilje u Španiji kako bi protestvovali protiv narastajućeg nivoa kriminala. Demonstracije su se pretvorile u nasilni napad na domove romskih meštana za koje su protestanti verovali da su odgovorni za krađe. Nelegalne demonstracije su bile sazvane putem društvenih mreža i izgubile ... Read More »

3.7.2014, NIAR – Španija pomaže zapošljavanje Roma

Danas je u Madridu potpisan sporazum između državne fondacije Roma (FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO) i organizacije NORTEMPO za naredni dvogodišnji period. Ovim sporazumom su precizirane međusobne obaveze u realizaciji programa obuke za kvalifikaciju, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju Roma u cilju lakšeg zapošljavanja. Ovaj program je uspešno realizovan 2011. na teritoriji Andaluzije i Levantea, pa je odlučeno da se proširi na celu Španiju. ... Read More »

26.5.2014, basqueresearch.com – Percepcija diskriminacije je veća među mladim imigrantima

Grupa mladih imigranata (starih između 18 i 24 godina) mora da se nosi sa čitavim nizom izazova koji mogu izazvati rast anksioznosti kao i osećanja osramoćenja, nesigurnosti, neuspeha u integraciji u novi društveni kontekst, itd. Nezavisno od godina, još jedan faktor koji doprinosi tome da je negativna percepcija imigracije geografskog porekla: mladi ljudi iz Latinske Amerike, na primer, izražavaju veće ... Read More »