Tag Archives: timovi za inkluziju Roma

23.6.2014, evropa.gov.rs – Mobilni timovi za inkluziju Roma učestvovali u prvoj grupi obuka

Članovi devet mobilnih timova za inkluziju Roma učestvovali su u obuci koja je organizovana od 9-13. juna u Rumi. U okviru projekta „Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma”, koji finansira Evropska unija i sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji, formirane su mobilne jedinice u 20 pilot opština i gradova. Sastavljeni od zdravstvenih medijatorki, pedagoških asistenata, opštinskih romskih koordinatora ... Read More »