Tag Archives: unapređivanje ljudskih prava

31.5.2014, ljudskaprava.gov.rs – Priprema za sprovođenje IPA 2013 projekta EK “Podrška unapređivanju ljudskih prava i nulta tolerancija diskriminacije”

U Kancelariji za ljudska i manjinska prava je 30. maja 2014. godine održan sastanak u cilju pripreme za sprovođenje IPA 2013 tvining projekta ,,Podrška unapređivanju ljudskih prava i nulta tolerancija diskriminacije“. Na sastanku su učestvovali predstavnici Ministarstva finansija, Sektora za ugovaranje i finansiranje projekata finansiranih iz sredstava EU, kao i predstavnice Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Kancelarije za ljudska i ... Read More »