Tag Archives: Vatikan

6.6.2014, The Guardian – Papa Franja brani Rome u vatikanskom obraćanju

Papa Franja je ustao protiv predrasuda nad Romima, apelujući na ljude da zadrže svoje sumnje i pozvao vlasti da pomognu onima “koji su na marginama društva” da pronađu bolja sredstva integracije. U obraćanju na početku petodnevnog sastanka u Vatikanu o pastorskoj brizi za migrante i lutalice, papa je dodao da su Romi ponekad posmatrani sa neprijateljstvom i sumnjom i da ... Read More »