Tag Archives: Vijeće ministara BiH

11.12.2013, Radio Sarajevo – Vijeće ministara BiH usvojilo akcijski plan za rješavanje problema Roma

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, razmotrilo je i usvojilo revidirani Akcijski plan Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2013.-2016. godine. Ovakvim pristupom BiH nastavlja napore u integraciji Roma u Bosni i Hercegovini, kako na regionalnoj tako i na lokalnoj razini, s ciljem da se udruže ... Read More »