Tag Archives: zakon o zaštiti prava i sloboda

28.7.2014, NIAR – Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina iz 2002. godine Romima jemči pravo na predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje na maternjem jeziku

Beograd, 28.07.2014.god. (NIAR) -Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina iz 2002. godine Romima je priznat status nacionalne manjine. Ovaj zakon pripadnicima nacionalnih zajednica jemči pravo na predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje na maternjem jeziku. Država se obavezala da pripadnicima manjinskih nacionalnih zajednica obezbedi uslove za obrazovanje na maternjem jeziku, a dok se ne stvore uslovi za to država ... Read More »