Tag Archives: zdravstvena zaštita

6.6.2014, Grad Požarevac – Pravo Roma na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu

U smederevskom Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju održan je seminar na temu „Ostvarivanje prava Roma na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu“ koji su organizovali Centar za prava manjina i Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma, tematski odbor za „Zdravstvenu zaštitu“. Ključna aktivnost projekta je izgradnja kapaciteta institucija i pojedinaca kroz prenošenje znanja i proširenje pristupa zdravstvenim ... Read More »

5.12.2013, Portal24h – Država godišnje izdvoji tri miliona maraka za rješavanje problema romske populacije

Za rješavanje problematike romske populacije u oblastima stambenog zbrinjavanja, zdravstvene i socijalne zaštite, zapošljavanja i obrazovanja, na nivou BiH godišnje se izdvajaju sredstva u iznosu od tri miliona maraka, koja se raspoređuju na Federaciju BiH, RS i Brčko distrikt BiH. Ovo je izjavila Indira Bajramović, predsjedavajuća Odbora za Rome Vijeća ministara BiH, na današnjoj sjednici ovog tijela održanoj u Brčkom, ... Read More »

11.12.2013, Radio Sarajevo – Vijeće ministara BiH usvojilo akcijski plan za rješavanje problema Roma

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, razmotrilo je i usvojilo revidirani Akcijski plan Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2013.-2016. godine. Ovakvim pristupom BiH nastavlja napore u integraciji Roma u Bosni i Hercegovini, kako na regionalnoj tako i na lokalnoj razini, s ciljem da se udruže ... Read More »