Tag Archives: zločin mržnje

17.6.2014, OSCE – OSCE/ODIHR pokrenuo vebsajt za prijavljivanje zločina mržnje

OSCE-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) je danas pokrenula svoj vebsajt za prijavljivanje zločina mržnje, transformišući svoj godišnji izveštaj o zločinu mržnje u interaktivan i korisnički-nastrojen resurs. Novi vebsajt, koji može biti pronađen na http://hatecrime.osce.org/, obezbeđuje korisnicima sve materijale i podatke koji su se nalazili u izveštaju – “Zločini mržnje u OSCE regionu – incidenti i odgovori” ... Read More »

23.1.2014. – fra.europa.eu: FRA (Agencija EU za fundamentalna prava) govori u Evropskom Parlamentu o zločinu mržnje u EU

Zločini mržnje predstavljaju veoma stvaran izazov ključnim EU vrednostima demokratije, pravde, solidarnosti i jednakosti, FRA je rekla na sednici u Evropskom Parlamentu 22.januara. “Hraneći netoleranciju, [zločin mržnje] stavlja u rizik inkluzivan i održiv rast koji je u srcu strategije Evropa 2020. Društvo u kome netolerancija i zločin mržnje opstaju ne dozvoljava svojim članovima da ostvare svoj pun potencijal. A gubitnik ... Read More »

7.1.2014. – h-alter.org: Ujedinjeni protiv fašizma

Revizija istorije, rehabilitacija četničkog pokreta, negiranje zločina, mržnja koja se širi ka sve većem broju grupa drugih i drugačijih i pretnje neistomišljenicima, slika su svakodnevice u Srbiji. Pandan četničkim skandiranjima i veličanju zločina, srpski navijači naći će u susednoj Hrvatskoj u ustaškom odgovoru “Za dom – spremni”. A Bosna i Hercegovina će se i po ovom pitanju podeliti na etničke ... Read More »

12.11.2013, europa.eu – Saopštenje za medije Sesilije Malmstrom, EU komesarke za unutrašnja pitanja: Borba protiv zločina mržnje u EU

Ministri, direktori, dame i gospodo, Agencija za fundamentalna prava je odabrala izuzetno važnu temu za ovogodišnju konferenciju – zločin mržnje. Zločini mržnje napadaju samu srž onoga u šta mi kao Evropljani verujemo. Oni potkopavaju vrednosti koje mi držimo za drage, vrednosti koje su sadržane u Sporazumu o Evropskoj Uniji. Poštovanje za ljudsko dostojanstvo, jednakost i ljudska prava. Svaki put kada ... Read More »

6.12.2013, fra.europa.eu – Savet za pravosuđe i unutrašnja pitanja usvojio zaključke o borbi protiv zločina mržnje

Savet za pravosuđe i unutrašnja pitanja je usvojio zaključke o borbi protiv zločina mržnje na svom sastanku 6.decembra 2013.god. Savet je naznačio potrebu podizanja svesti o zločinu mržnje i predložio konkretne akcije da se poboljšaju napori u borbi protiv zločina mržnje u EU i na nacionalnom nivou. Izvor (engleski jezik): http://fra.europa.eu/en/news/2013/justice-and-home-affairs-council-adopts-conclusions-combating-hate-crime Read More »