14.11.2013, NIAR – Prvi Romsko-srpski i srpsko-romski rečnik Alije Krasnićija

14.11.2013, NIAR – Prvi Romsko-srpski i srpsko-romski rečnik Alije Krasnićija

recnikIz IP Rromane pustika – Romske knjige iz Subotice je izašao prvi Romsko-srpski i srpsko-romski rečnik (Subotica, 2012, 884 str.) koji sadrži isključivo romske reči. To je do sada najsveobuhvatniji i najbogatiji rečnik na ovim prostorima sa oko 70.000 reči, i predstavlja plod 37 godina rada, ali i petogodišnje žalopojke zbog nerazumevanja pojedinaca i institucija za pomoć u objavljivanju.

„Nadam se da će rečnik ostaviti neizbrisive tragove novim pokoljenjima i da će se ponositi mojim radom i ispunjenim dugogodišnjim snom, da će iz njega imati šta da nauče, te da će širiti svaku novu reč kod ostalih s’ ciljem da maternji romski jezik ne bude zaboravljen i izbrisan iz sveta jezika”, rekao je Krasnići za NIAR.

Rečnik će koristiti pre svega onima koji žele da se bave romskim jezikom, odnosno prevodom sa romskog na srpski i obratno, učenicima, studentima, nastavnicima, profesorima, potom institucijama za istraživanje, kao i onima koji su zaboravili svoj maternji jezik i žele da se vrate svojim korenima.

Očekujem da će ovaj rečnik otkloniti mnoge predrasude kada je u pitanju romski jezik, jer je napisan na gurbetskom, arlijskom, burgudžijskom i drugim dijalektima koji su najbliži jedni s drugima i otklanjaju barijere u smislu toga da se Romi ne mogu sporazumevati međusobno. Ovim rečnikom dokazujemo da postojimo kao narod koji ima svoj jezik, tradiciju, običaje, kulturu…

Posebno se zahvaljujem članu Gradskog veća zaduženog za kulturu Milošu Nikoliću, na finansijskoj podršci (delimičnoj) i pesniku Nedžmedinu Neziriju, koji je pomogao štampanje rečnika ličnim sredstvima.

Sada mi predstoji da se ponovo izborim za sredstva za objavljivanje Prvog rečnika stranih reči u romskom jeziku čiji rukopis je završen i pripremljen za štampu, a koji je sastavni deo objavljenog rečnika. Ako uspem doći do sredstava za izdavanje, moji sunarodnici imaće u oba rečnika građu na nekih 1.500 strana, što smatram najobimnijom objavljenom građom na našim pa i širim prostorima.

Recenzenti rečnika su dr Golub Jašović i Nedžmedin Neziri, a štampan je u štampariji “Libro company” iz Kraljeva i “Amaro drom – naš put” iz Subotice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*