17.12.2013, dnevnik.rs – Romska zajednica sve brojnija

17.12.2013, dnevnik.rs – Romska zajednica sve brojnija

NOVA CRNJA: Kao opština sa izraženim porastom broja meštana romske nacionalnosti, Nova Crnja posebnu pažnju posvećuje ovim građanima koji, uglavnom, predstavljaju socijalno ugroženu kategoriju stanovništva. O teškom socijalnom položaju Roma bilo je reči i tokom skorašnje posete predsednika Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Vitomira Mihajlovića Novoj Crnji.

Izvor: http://www.dnevnik.rs/vojvodina/rom­ska-za­jed­ni­ca-sve-broj­ni­ja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*