21.1.2014. – The Journal: Mike Kelly – Ponos, predrasude i zašto smo mi svi gađe za romsku zajednicu

21.1.2014. – The Journal: Mike Kelly – Ponos, predrasude i zašto smo mi svi gađe za romsku zajednicu

Mike Kelly izveštava o tome kako se Romi u Tyneside-u integrišu u zajednicu.

Postojala je sumorna ironija vezana za činjenicu da se, dok se približavamo Danu sećanja na Holokaust u Britaniji, romska zajednica ponovo nalazi na vatrenoj liniji predrasuda.

Za Novu godinu, restrikcije na građane Rumunije i Bugarske koji rade u državama EU su podignute. Iako su se ove države pridružile EU 2007, njihovo pravo na benefite je bilo ograničeno do ove godine.

Medijska oluja je bila stvorena uoči Nove godine o poplavi ekonomskih migranata koji prelivaju Veliku Britaniju – uključujući romski narod iz obe države – uzimajući ‘naše’ poslove, derući državu sa beneficijama, ili prošeći na ulicama.

Izvor (engleski jezik): http://www.thejournal.co.uk/news/news-opinion/mike-kelly-pride-prejudice-were-6535063

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*