27.10.2013, NIAR – Ana Dalipovski: integracija Roma na tržištu rada bi mogla doneti ekonomske beneficije

27.10.2013, NIAR – Ana Dalipovski: integracija Roma na tržištu rada bi mogla doneti ekonomske beneficije

Ana Dalipovski, predsednica za Provedbu Integracije U Europsku Uniju iz Zagreba (R. Hrvatska) danas je izjavila “Novinsko-informativnoj agenciji Roma” da se mnogi od procenjenih 10-12 miliona Roma u Evropi suočavaju sa predrasudama, netolerancijom, diskriminacijom i socijalnom isključenošću u svojim svakodnevnim životima. Oni su marginalizovani i žive u veoma lošim životno-ekonomskim uslovima. Ovo nije prihvatljivo u Evropskoj Uniji (EU) na početku 21.veka.

Integrisanje romskog naroda neće samo doneti socijalne beneficije, već će takođe ekonomski koristiti kako romskom narodu kao i zajednicama čiji su oni deo naglasila je Ana Dalipovski. Prema nedavnom istraživanju Svetske banke, npr. potpuna integracija Roma na tržištu rada bi mogla doneti ekonomske beneficije od otprilike 0.5 milijardi € godišnje za neke države. Veće učešće Roma na tržištu rada bi poboljšalo ekonomsku produktivnost, smanjilo vladine dotacije za socijalnu pomoć i uvećalo prihode od naplate poreza.

Prema istoj studiji Svetske banke, upoznala nas je Ana Dalipovski da poreski prihodi od romske integracije u tržište rada su procenjeni na otprilike 175 miliona € godišnje po državi. Sve ove važne ekonomske i finansijske konsekvence romske integracije bi mogle zauzvrat podstaći klimu veće otvorenosti za romski narod u opštoj javnosti i time doprinesu njihovoj glatkoj integraciji u zajednicama kojih su oni deo-zaključila je Ana Dalipovski predsednica za Provedbu Integracije u Europsku Uniju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*