29.11.2013, ljudskaprava.gov.rs – Stažisti prisustvovali radionici u EU Info centru „Osnovi Evrointegracija“

29.11.2013, ljudskaprava.gov.rs – Stažisti prisustvovali radionici u EU Info centru „Osnovi Evrointegracija“

Kancelarija za ljudska i manjinska prava je u saradnji sa EU Info centrom u petak 29. novembra 2013. godine organizovala radionicu „Osnovi Evrointegracija“ za stažiste pripadnike nacionalnih manjina u državnim institucijama u Srbiji, u Klubu Doma omladine.

Davor Glavaš, tim lider EU Info centra je otvorio radionicu i upoznao prisutne sa konceptom rada EU Info centra.

Izvor: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/vesti-l/502-stazisti-prisustvovali-radionici-u-eu-info-centru-osnovi-evrointegracija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*