9.12.2013, ljudskaprava.gov.rs – Paunović otvorila Konferenciju ,,Implementacija evropskih antidiskriminatornih standarda“

9.12.2013, ljudskaprava.gov.rs – Paunović otvorila Konferenciju ,,Implementacija evropskih antidiskriminatornih standarda“

Kancelarija za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa Nemačkom fondacijom za međunarodnu pravu sardnju (IRZ) organizovala je danas u Palati Srbija, Konferenciju „Impementaciji evropskih antidiskriminacionih standarada“. Konferencija je organizovana kao jedna od aktivnosti u okviru obeležavanja 10.decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.

Izvor: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/vesti-l/525-paunovic-otvorila-konferenciju-implementacija-evropskih-antidiskriminatornih-standarda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*