14.2.2014. – Početak integracije Roma u zemljama EU se ne sme odlagati

14.2.2014. – Početak integracije Roma u zemljama EU se ne sme odlagati

Beograd, 14. februar 2014. godine (NIAR) – ,,Dekadom inkluzije Roma 2005-2015,, za integraciju Roma u društva ,,nove Evrope” potrebni su napori više generacija. Početak integracije Roma je nešto što se ne sme odlagati i da je najvažniji zadatak Evrope, da u procesu ostvarenja integracije Roma  moraju učestvovati i vlade i nevladine organizacije.

Romi su isključeni iz glavnih društvenih tokova, i politički i ekonomski marginalizovani. Svetska banka da bi rešila probleme Roma, treba da dovede u ravnotežu tri međusobno povezana cilja: povećanje zaposlenosti, poboljšanje obrazovanja i zdravstva, kao i razvoj romskih zajednica.

Od medjunarodnog upravnog odbora Dekade očekuje se da će doneti novu nadu koja se mora negovati jer su uslovi u kojima sada većina Roma živi neverovatni. Upravni odbor se mora boriti za bolje razumevanje Roma od strane drugih članova društva i raditi sa liderima Roma da bi shvatili njihove težnje. To je zajednica sa velikim mogućnostima i svi imamo odgovornost da osiguramo da taj narod ima priliku da realizira svoj doprinos Evropskom društvu.

Izvor: NIAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*