15.2.2014. – Rasističko nasilje protiv Roma i Sintija je zločin

15.2.2014. – Rasističko nasilje protiv Roma i Sintija je zločin

Beograd, 15. Februar 2014. Gdoine (NIAR) – Rasističko nasilje protiv Roma i Sintija koje je javno izveštavano a ne uključuje državne agente teži ka tome da se tiče samo najozbiljnijih zločina, do se čak i ovi zločini prijavljuju samo tamo gde su nevladine organizacije aktivne u zaštiti prava Roma i njihovih zajednica.

Nasilje se često dešava u okruženju gde politički lideri otvoreno govore o svojoj želji da proteraju Rome iz svojih zajednica. Čak iako su policija i lokalne javne vlasti često saučesnici u teranju Roma iz njihovih domova i traženja njihovog preseljenja u druga mesta ili gradove – ili čak njihovu deportaciju – drugi koji nose nacionalne javne kancelarije, takođe, karakterišu Rome kao autsajdere koji su manje važni građani i koji su neželjeni. Mnogi Romi su u stvari imigranti iz okvira nedavno proširene Evropske Unije ili nacija bivše Jugoslavije. Njihovo prisustvo na novim lokacijama boravka je često nesigurno – a posebno kada se anti-imigrantska predubeđenja okrenu ka Romima kao žrtvenim jarčevima za šire društvene bolesti.

Izvor: NIAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*