26.2.2014. – Ana Dalipovski- ženska prava romkinja se masovno krše

26.2.2014. – Ana Dalipovski- ženska prava romkinja se masovno krše

Beograd, 26.02,2014 (NIAR) – Predsednica Centra za provedbu integracije u EU sa sedišetm u Zagrebu R Hrvatskoj Ana Dalipovski izjavila je Novinskoj informativnoj agenciji Roma da i pored usvajanja i potpisivanja najvećeg broja država članica EU u okruženju ,,Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena,, da su romkinje “diskriminisane” i danas u jugositočnoj Evropi “.

Dalipovska je dodala da taj neravnopravan odnos prema romskoj ženi ima za posledicu ili cilj da ugrozi ili onemogući priznanje i ostvarenje ili vršenje ljudskih prava i osnovnih sloboda na političkom, ekonomskom, društvenom, kulturnom, građanskom ili drugom polju romske žene.

Predsednica Dalipovski zato od svih država članica EU  traži da preko nadležnih nacionalnih sudova i drugih javnih institucija osiguraju efikasnu zaštitu romske žene od svakog postupka kojim se vrši diskriminacija;  da se uzdrže od svakog postupka ili prakse diskriminacije romske žene i da osiguraju da javni organi i institucije postupaju u skladu s ovom obavezom i da poduzmu sve potrebne mere za  otklanjanje diskriminacije žena od strane bilo kog lica, organizacije ili preduzeća-zaključila je predsednica Dalipovski.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*