15.3.2014. – Ustavno-pravni polozaj Roma u Makedoniji

15.3.2014. – Ustavno-pravni polozaj Roma u Makedoniji

Predsednik Udruženja ,,Novinsko informaivne agencije Roma” Bajram Haliti izjavio je danas agenciji (NIAR) da Ustav Republkike Makedonije definiše Makedoniju kao ,,nacionalnu državu makedonskog naroda u kojoj se obezbedjuje puna gradjanska ravnopravnost i trajni suživot makedonskog naroda sa Albancima, Turcima, Vlasima, Romima i drugim nacionalnostima. Slobodno izražavanje nacionalne pripadnosti, je, uz principe vladavine prava, podele vlasti, političkog pluralizma i drugih, uvršteno u red najvićih vrednosti ustavnog poretka, a jednakost u slobodama i pravima nezavisno od pola, rase, nacionalnog i socijalnog, političkog i verskog ubedjenja, imovinskog i društvenog položaja garantovani su članom 9 Ustava.

Raspirivanje i podsticanje nacionalne, rasne ili verske netrpeljivosti najstrože su zabranjeni, a pripadnicima nacionalnosti date su ustavne slobode i garancije da slobodno izražavaju, neguju i razvijaju svoj identitet i nacionalne osobenosti, da osnivaju kulturne, umetničke i naučne institucije radi unapredjenja i negovanja svog identiteta. Najzad, pripadnicima nacionalnosti dozvoljeno je da organizuju nastavu na svom jeziku u osnovnim i srednjem obrazovanju. Makedosnki Ustav je na direktan način priznao Romima status nacionalne manjine i omogućio im da učestvuju u političkom i javnom životu. Medjutim, faktički položaj Roma daleko je nepovoljniji u odnosu na ono što se predviđa normativnim rešenjima. Mnogi Romi, tražeći posao napuštaju Makedoniju, a većina sredstava za život stiče obavljajući sezonske, malo plaćene poslove.

Makedonija je jedina zemlja u Evropi u čijem parlamentu sedi poslanik Rom, da je jedina zemlja u kojoj Romi imaju i vlastitu opštinu, da imaju status nacionalnosti garantovan Ustavom uz sve ono što iz toga proističe.

Za razliku od većine zemalja regiona, Romi u Makedoniji imaju nekoliko vlastitih RTV-stanica.

Pri državnoj Radio-televiziji postoje redakcije na romskom jeziku ali je njihov uticaj izvan  romske zajednice neznatan.

Izvor: NIAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*