21.3.2014. – Romi, Sinti i Kale prioritetna briga za donosioce politika i zvaničnike koji primenjuju zakon u zemljama clanicama EU

21.3.2014. – Romi, Sinti i Kale prioritetna briga za donosioce politika i zvaničnike koji primenjuju zakon u zemljama clanicama EU

Novi zarazan anti-ciganizam je užasno podsećanje na Porrajmos ili ROMOCID, romski Holokaust tokom Drugog svetskog rata, koji je ubio više od polovine evropske romske populacije (3.500.000)

Beograd, 21. mart 2014. god. (NIAR) – Predsednik Udruzenja građana ,,Novinsko informativne agencije Roma” i master pravnik Bajram Haliti danas je izavio agenciji NIAR da Rasističko nasilje protiv Roma i Sintija koje je javno izveštavano a ne uključuje državne organe teži ka tome da se tiče samo najozbiljnijih zločina, do se čak i ovi zločini prijavljuju samo tamo gde su nevladine organizacije aktivne u zaštiti prava Roma i njihovih zajednica.

Nasilje se često dešava u okruženju gde politički lideri otvoreno govore o svojoj želji da proteraju Rome iz svojih zajednica. Čak iako su policija i lokalne javne vlasti često saučesnici u teranju Roma iz njihovih domova i traženja njihovog preseljenja u druga mesta ili gradove – ili čak njihovu deportaciju – drugi koji nose nacionalne javne kancelarije, takođe, karakterišu Rome kao autsajdere koji su manje važni građani i koji su neželjeni. Mnogi Romi su u stvari imigranti iz okvira nedavno proširene Evropske Unije ili nacija bivše Jugoslavije. Njihovo prisustvo na novim lokacijama boravka je često nesigurno – a posebno kada se anti-imigrantska predubeđenja okrenu ka Romima kao žrtvenim jarčevima za šire društvene bolesti.

Jezik javnog diskursa o Romima u Evropi se redovno odnosi na isterivanje Roma, na iseljavanja, na raščišćavanje naselja, na destrukciju romskih domova i zajednicu, na masovnu izolovanost, na deportaciju Roma kao nacinalni cilj. Ovo je kinetički jezik isključenosti kojeg podgrevaju policijske racije i akcije mase koje se stavljaju Rome pod stalan pritisak da se odsele. U ovoj klimi, romski narod, priteran da živi u kampovima ili napuštenim zgradama, biva napadan od strane masa, spaljivan, njihove imovine su uništavane ili pokradene od strane policije, konstantno počinju iz početka.

Popularni jezik koji se tiče Roma je takođe prepun terminima koji odražavaju stereotipe koji prikazuju Rome kao nepoverljivima, neiskrenima, prljavima, lenjima, nasilnima, i često kao kriminalce, lopove ili kidnapere.  Često kada je romska osoba osumnjičena za neki zločin u Istočnoj, Južnoj i Centralnoj Evropi, mediji ističu etničku pripadnost osumnjičenog kao reafiramacija ovih stereotipa.

Pripadnicima evropskih romskih zajednica u pojedinim državama, novi zarazan anti-ciganizam je užasno podsećanje na Porrajmos, romski Holokaust tokom Drugog svetskog rata, koji je ubio više od polovine evropske romske populacije. Kada viši evropski politički lideri javno diskutuju o “rešenjima” za “romski problem”, predlažući korišćenje dinamita; električnih ograda; gađanje blatom; uzimanje otisaka prstiju muškarcima, ženama i deci; i deportacije, istorijske paralele nehotično padaju na um.

Uistinu, intenzitet nedavnog anti-romskog nasilja u Italiji i Francuskoj bi trebao da služi kao alarm za buđenje za sve u Evropi. Višestruki faktori na delu: negativni popularni stavovi prema Romima; maltretiranja koje oni doživljavaju od strane policije; zvanična i nezvanična diskriminacija pri zapošljavanju, stanovanju, zdravstvenoj nezi, i drugim aspektima javnog života; nasilna retorika isključenosti i proterivanja koju koriste javni zvaničnici; neuspeh mnogih evropskih država da se izbore sa izazovima marginalizacije Roma – svi se kombinuju kako bi kreirali potencijalno eksplozivnu situaciju, sa strašnim ljudskim posledicama. Ovaj zapaljiv miks faktora egzistira u više evropskih država. Borba protiv nasilja nad Romima i Sintima, u kontekstu njihove jedinstvene situacije, bi trebalo da bude prioritetna briga za donosioce politika i zvaničnike koji primenjuju zakon.

Izvor: NIAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*