24.3.2014. – Dekada Roma kao elimnacija diskriminacije nad Romima

24.3.2014. – Dekada Roma kao elimnacija diskriminacije nad Romima

U 2005.godini, čelnici vlada Bugarske, Hrvatske, Češke Republike, Mađarske, Makedonije, Crne Gore, Rumunije, Srbije i Slovačke su potpisali zajedničku deklaraciju pokrenuvši Dekadu Inkluzije Roma: 2005-2015. U deklaraciji, oni su se složili da eliminišu diskriminaciju nad Romima kao i da zatvore postojeće rupe “između Roma i ostatka zajednice”, u skladu sa nacionalnim planovima. Kao deo ovih napora, 9 vlada se složilo da podrži punu participaciju i uključenosti romskih zajednica u dostizanju ciljeva inicijative – i u procesu evaluacije. Kako bi realizovali ovo, romski aktivisti i istraživači su združili snage u DecadeWatch, organizaciji podržanoj od strane Instituta za Otvoreno Društvo i Svetske Banke, sa ciljem da sačine periodične monitoring izveštaje. U julu 2008.godine, Albanija se pridružila inicijativi. Ukrajina se izrazito drži van učešća.

Izvor: NIAR