24.3.2014. – Romi nemaju evropsku otadžbinu

24.3.2014. – Romi nemaju evropsku otadžbinu

Konstantno tvrđenje da se Romi “ne uklapaju” u bilo koje društvo se takođe prostire na nacionalne granice. Kao najveća pan-evropska manjina, Romi su prisutni širom regiona, ali nemaju jedno evropsku otadžbinu, iako većina Roma imaju državljanstvo evropske države u kojoj su rođeni ili dugo žive – ili formalno pravo na to. Rasturanje bivših istočno-blokovskih država i re-uspostavljanje država je iniciralo proces u kojem su se nove države, krerirane iz Čehoslovačke, Jugoslavije, i Sovjetske Unije, utrkivale da isključe “njihove” Rome iz njihovih novih pejzaža državljanstava. U novom poretku proširene Evropske Unije, s vremena na vreme, podizanje ograničenja o kretanju građana u okviru EU je donelo sa sobom zabrinutosti u vezi sa činjenicom da desetine hiljada Roma su bili među tim novim građanima Evropske Unije koji su tražili zaposlenje van svojih sopstvenih država.

Izvor: