5.3.2014. – Haliti je potvrdio: Strategija EU Evropa 2020 – ne ostavlja mesta za dugotrajnu ekonomsku i socijalnu marginalizaciju Roma

5.3.2014. – Haliti je potvrdio: Strategija EU Evropa 2020 – ne ostavlja mesta za dugotrajnu ekonomsku i socijalnu marginalizaciju Roma

Predsednik udruženja građana Novinsko informativne agencije Roma Bajram Haliti izjavio je danas agenciji (NIAR) da se više od 15. miliona Roma u Evropi suočavaju sa predrasudama, netolerancijom, diskriminacijom i socijalnom isključenošću u svojim svakodnevnim životima. Oni su marginalizovani i žive u veoma lošim životno-ekonomskim uslovima. Ovo nije prihvatljivo u Evropskoj Uniji (EU) na početku 21.veka.

Haliti je potvrdio da Strategija EU Evropa 2020 – ne ostavlja mesta za dugotrajnu ekonomsku i socijalnu marginalizaciju onoga što čini evropsku najveću manjinu (ROME). Odlučna akcija, u aktivnom dijalogu sa Romima, je neophodna kako na nacionalnom tako i na EU nivou. Dok primarna odgovornost za takvu akciju leži na javnim vlastima, ostaje izazov da je socijalna i ekonomska integracija Roma dvosmeran proces koji zahteva promenu razmišljanja većine ljudi kao i članova romske zajednice.

Kao prvo, države članice moraju da osiguraju da Romi ne budu diskriminisani već tretirani poput bilo kog drugog EU građanina sa jednakim pristupom svim fundamentalnim pravima kao što je naloženo u EU Povelji o fundamentalnim pravima. Međutim, neophodna je akcija kako bi se razbio začarani krug siromaštva koji se kreće sa jedne generacije na drugu.

Prema nedavnom istraživanju Svetske banke¹, npr. potpuna integracija Roma na tržištu rada bi mogla doneti ekonomske beneficije od otprilike 0.5 milijardi € godišnje za neke države. Veće učešće Roma na tržištu rada bi poboljšalo ekonomsku produktivnost, smanjilo vladine dotacije za socijalnu pomoć i uvećalo prihode od naplate poreza. Prema istoj studiji Svetske banke, poreski prihodi od romske integracije u tržište rada su procenjeni na otprilike 175 miliona € godišnje po državi. Sve ove važne ekonomske i finansijske konsekvence romske integracije bi mogle zauzvrat podstaći klimu veće otvorenosti za romski narod u opštoj javnosti i time doprinesu njihovoj glatkoj integraciji u zajednicama kojih su oni deo.

Izvor: NIAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*