23.5.2014, ERRC – Evropski sud za ljudska prava preispituje francusku politiku iseljavanja

23.5.2014, ERRC – Evropski sud za ljudska prava preispituje francusku politiku iseljavanja

Evropski centar za prava Roma pozdravlja odluku Evropskog suda za ljudsak prava da sasluša slučaj Hirtu i ostali protiv Francuske, o prisilnom iseljavanju romskih porodica početkom 2013.godine. U ogdovoru na pritužbe Roma koji su prisilno iseljeni iz svojih domova, Sud će nadgledati francusku praksu prisilnih iseljavanja i način na koji su francuski sudovi odgovorili na ovu praksu. Sud je dao prioritetan tretman ovom slučaju, a to je mera koja je rezervisana za najozbiljniju kategoriju slučajeva.

Francuska vlada će sada morati da objasni Sudu tačne okolnosti iseljavanja iz 2013.godine i zašto ta iseljavanja nisu kršila prava Roma koji su bili isterani iz svojih domova.

Izvor (engleski jezik): http://www.errc.org/article/the-european-court-of-human-rights-is-questioning-frances-evictions-policy/4286

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*