27.5.2014, Medija centar Beograd – Najava konferencije za novinare: Program stipendiranja Roma i Romkinja u oblasti zdravlja

27.5.2014, Medija centar Beograd – Najava konferencije za novinare: Program stipendiranja Roma i Romkinja u oblasti zdravlja

28/5/2014, 13:00, II sprat, Mala sala

Romski obrazovni fond iz Budimpešte u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo, Srbija i Fondacijom za otvoreno društvo, Mađarska u okviru Romskog programa javnog zdravlja realizuje Program stipendiranja Roma i Romkinja u oblasti zdravlja sa ciljem da utiče na problem manjka profesionalaca/ki romske nacionalnosti u oblasti medicine.

Program stipendiranja Roma i Romkinja u oblasti zdravljа tokom proteklе 4 godina podržava studente/kinje i učenike/ce romske nacionalnosti koji se obrazuju u oblastima medicine, stomatologije i farmacije na univerzitetskom nivou, na nivou visokih škola strukovnih studija i srednjih stručnih škola.

Izvor: http://www.mc.rs/program-stipendiranja-roma-i-romkinja-u.4.html?eventId=9394

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*