28.5.2014, inkluzija.gov.rs – Poziv organizacijama civilnog društva za prijavu za odabir sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO)

28.5.2014, inkluzija.gov.rs – Poziv organizacijama civilnog društva za prijavu za odabir sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO)

U cilju nastavka saradnje sa organizacijama civilnog društva u oblasti planiranja programiranja, praćenja i izveštavanja o međunarodnoj pomoći, sa fokusom na Instrument za pretpristupnu pomoć, Kancelarija za evropske integracije poziva zainteresovane organizacije civilnog društva da se prijave na poziv za odabir Sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO).

U dokumentu Poziv organizacijama civilnog društva predstavljeni su ciljevi programa saradnje sa OCD i data pravila prijavljivanja na Poziv, sa objašnjenjima o tome ko, kako i kada može da se prijavi, kao i način razmatranja i donošenja odluke o prijavama. Detaljne informacije o mandatu mehanizma, ciljevima i rezultatima, zainteresovanim stranama, kao i njihovim ulogama i odgovornostima možete naći u dokumentu Okvir programa saradnje.

Izvor: http://www.inkluzija.gov.rs/?p=25289

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*