31.5.2014, manjine.ba – Oduzimanje poslovne sposobnosti ima negativne posljedice na osobe s invaliditetom

31.5.2014, manjine.ba – Oduzimanje poslovne sposobnosti ima negativne posljedice na osobe s invaliditetom

“Smještaj osoba sa invaliditetom u institucije i zavode je neadekvatna i zastarjela praksa, posljedice oduzimanja poslovne sposobnosti osobama sa invaliditetom negativno utječu na njihove živote što je suprotno Konvenciji UN-a o osobama sa invaliditetom i u BiH je potrebno uskladiti zakonski okvir sa navedenom Konvencijom“, istakao je direktor Saveza SUMERO, Haris Haverić na Konferenciji “Poslovna sposobnost i život u lokalnoj zajednici“, te se još jednom zahvalio svim učesnicima što su i pored teške situaciju u regionu uspjeli prisustvovati Konferenciji.

Izvor: http://manjine.ba/?p=13393

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*