31.5.2014, NIAR – Fadil Hrustić: Treba ojačati saradnju između matice Indije i dijaspore

31.5.2014, NIAR – Fadil Hrustić: Treba ojačati saradnju između matice Indije i dijaspore

fadil hrustic2Fadil Hrustić, komesar za dijasporu Svetske organizacije Roma je izjavio “Novinsko-informativnoj agenciji Roma”: “Kao komesar za dijasporu uvek ću insistirati da se u Matici Indiji i članicama zemalja EU, uz povećano angažovanje i jačanje odgovornosti, ostvari krupan napredak u rešavanju mnogih pitanja od vitalnog značaja za dijasporu, naročito za očuvanje nacionalnog, kulturnog i duhovnog identiteta, kao i stvaranju uslova za njeno svestrano uključivanje u razvoj i integraciju Roma u zemljama gde Rome žive.

Potrebno je postizati zapažene rezultate kroz saradnju matice i dijaspore u oblasti nauke, kulture, vere, informisanja, sporta i na humanitarnom planu, što bi omogućilo dijaspori da i dalje afirmiše vrednosti indijskog identiteta u državama u kojima žive.

Svestka organizacija Roma namerava da i dalje podstiče i izgradjuje mostove saradnje i da ti mostovi budu što čvršći i jači.” – zaključio je Fadil Hrustić.

(NIAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*