Bajram Haliti: Potrebno usvojiti odgovarajuće zakone o državljanstvu

Bajram Haliti: Potrebno usvojiti odgovarajuće zakone o državljanstvu

Bajram Haliti fotoZakone o državljanstvu u državama sukcesorima nekadašnjih većih državnih tvorevina trebalo bi doneti i primenjivati na human način, tako što bi se posvetila dužna pažnja interesima humanosti prilikom određivanja preduslova za sticanje državljanstva.

S tim u vezi, zemlje učesnice bi trebalo da potvrde svoje obaveze o državljanstvu i pitanjima izbeglica iz domena OEBS-ai da ozbiljno ispitaju mogućnost, ako to već do sada nisu uradile, da potpišu i ratifikuju odgovarajuće međunarodne instrumente kao što su Konvencija o smanjivanju broja lica bez državljanstva iz 1961. godine, Konvencija UN o statusu izbeglica iz 1951. godine i njen protokol iz 1967. godine. Pored toga, države članice bi trebalo da i dalje posvećuju pažnju primeni svih postupaka u domenu migracije, kao što su kontrola granica i sporazumi o repatrijaciji, kako bi se osigurali da iz ovakve prakse ne proizađu nikakvi dodatni problemi.

(NIAR)

Bajram Haliti,
glavni i odgovorni urednik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*