1.6.2014, NIAR – Miranda Wolustranta: Romskom jeziku preti opasnost od nestajanja

1.6.2014, NIAR – Miranda Wolustranta: Romskom jeziku preti opasnost od nestajanja

Miranda Vuolasranta, potpredsednik ERTF-a, je izjavila u Kurikularnom okviru za učenje romskog jezika da je romski jezik kome preti opasnost od nestajanja, ukoliko ne bude zaštićen i finansijski podržan od strane nacionalnih i internacionalnih aktera i onih koji donose odluke, a to su: autoriteti u obrazovanju, stručnjaci za lingvistiku, predavači, autori/autorke nastavnih materijala i oni/one koji donose političke odluke na svim nivoima. Politika segregacije romske dece u školama je još uvek česta u nekim oblicima širom Evrope, na Istoku i na Zapadu. Manjine Roma i čergara , i nacionalne i imigrantske, kao i svi ostali, imaju prava vezana za jezik koji treba da se poštuju.

(NIAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*