11.6.2014, NIAR – Šansa za mlade Rome

11.6.2014, NIAR – Šansa za mlade Rome

Kancelarija za romske inicijative Fonda za otvoreno društvo objavila je konkurs za individualne i kolektivne inicijative mladih i kreativnih Roma. Program pod nazivom „Družina inicijatora“ nudi šansu mladim Romima koji imaju inicijative koje se ne uklapaju u standardne aktivnosti NVO sektora koje se bave mladima.

Ono jedino što se traži je individualno iskustvo u NVO sektoru i to za JUNIOR program od dve do pet godina, a za SENIOR najmanje pet godina. Reč je o obliku edukacije budućih mladih lidera koji, pre svega i treba da poseduju ličnu inicijativu.

Realizacija počinje od septembra na rok od godinu dana, ali se već razmatra njegovo produženje.

(NIAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*