19.6.2014, socialistworker.org – Poruka evropskih izbora

19.6.2014, socialistworker.org – Poruka evropskih izbora

Nedavni izbori za Evropski parlament su grubo naglasili produbljavajuću političku polarizaciju i nastavak frakturisanja političkog konsenzusa mežu 28 država članica Evropske unije (EU) – podgrevano traumatičnim krizama duga, merama štednje i ‚upornom nezaposlenošću koji su posledica globalnog finansijskog kraha 2008.godine.

Otprilike 43 procenata od 400 miliona EU mogućih glasača je učestvovalo u izboru novog parlamenta odgovornog za usvajanje evropskog zakonodavstva i administraciju budžetom od skoro 200 milijardi dolara. Analizirajući ovaj ishod, Fransoa Sabado iz Nove anti-kapitalističke partije (NPA) u Francuskoj je napisao:

Partija neizlaska je ostala najveća partija u Evropi (uz procenat neizlaska od 57%). Ovi izbori su potvrdili masovno odbijanje EU od strane popularnih klasa.

Partije koje su se šunjale u senkama, sakupljajući simpatije sa fašizmom i nacizmom su sada ponovo u porastu.

Za sada, francuski i holandski populisti pažljivo drže distancu od otvoreno neo-nacističkih partija poput Zlatne zore, čiji je paramilitarni Sturmabteilung terorisao izbeglice i imigrante u Grčkoj, i razmetljivog mađarskog Jobbika, koji ima za cilj romsku zajednicu.

Izvor (engleski jezik): http://socialistworker.org/2014/06/19/message-of-the-european-elections

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*