2.6.2014, NIAR – Pravo na potpuno i nepristrasno informisanje na maternjem jeziku

2.6.2014, NIAR – Pravo na potpuno i nepristrasno informisanje na maternjem jeziku

Ovo pravo, takođe garantovano Ustavom, zakonski je utvrđeno članom 17  Zakona  o  zaštiti manjina. U Srbiji se javno informisanje ostvaruje, pored srpskog jezika, i na mađarskom, slovačkom, rumunskom, rusinskom, romskom, hrvatskom, ukrajinskom, češkom,  nemačkom, makedonskom, bugarskom, albanskom, vlaškom i bunjevačkom. U Republici Srbiji ima oko 160 štampanih i elektronskih medija, koji u potpunosti ili delom informišu javnost na jezicima nacionalnih  manjina. Od tog broja u AP Vojvodini je oko 140, a u  centralnoj Srbiji 20, ako izuzmemo medije u Sandžaku. Radio programe emituje 84 stanice – 72 u Vojvodini, a 12 u centralnoj Srbiji. Radio programi su uglavnom lokalnog karaktera, a ne retko su informacije na manjinskim jezicima servisnog karaktera ili imaju karakter nedeljne hronike. TV program emituje 32 televizije – 27 u Vojvodini, a 5 u ostatku Srbije.

Mediji na jezicima manjina izloženi su snažnim izazovima u aktuelnom procesu  privatizacije medija. Imajući u vidu ograničenost njihovog tržišta i manju konkurentnost u  ukupnom  medijskom prostoru njihovi izgledi za opstanak i održivost su značajno ugroženi.

(NIAR)

Bajram Haliti, glavni i odgovorni urednik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*