21.6.2014, NIAR – Toma Mladenov: Britanska vlada nezakonito preti Romima

21.6.2014, NIAR – Toma Mladenov: Britanska vlada nezakonito preti Romima

Na konferenciji „Ujedinjeni protiv fašizma“ koja je održana u Londonu u zgradi Trgovačkog centra, Majkl Daduk iz „Evropske romske mreže“ i Toma Mladenov iz „Londonskog romskog centra“, upozorili su na narastajući broj incidenata i napada na Rome od strane neo-nacističkih grupa širom Evrope.

Toma Mladenov je, pored ostalog, istakao i državni pritisak u Britaniji na bugarske Rome kojima su stizala pisma iz odelenja unutrašnjih poslova sa „preporukama“ zbog kojih je većina napustila Britaniju i vratila se u Bugarsku. „Posle konsultovanja sa advokatima ispostavilo se da navodi iz ovih pisama nemaju nikakve veze sa Zakonima koji vladaju u Britaniji“, podvukao je Mladenov.

„Odelenje unutrašnjih poslova je preplašilo Rome i oni su otišli“, nastavio je Toma Mladenov, „samo mali broj sam ubedio da ostanu uprkos neprijateljskoj atmosferi koju stvaraju mediji i Vlada protiv migranata, a posebno Roma“.

Majkl Daduk je rekao da je oko 200.000 Roma migriralo u Britaniju i da su svi oni suočeni sa problemom obrazovanja, stanovanja i radnih mesta. „Dekada Roma je stvorila gomilu izmišljenih likova i projekata, a napredak je skoro nikakav“, rekao je Daduk i nastavio, „u Britaniji oni su prepušteni na milost i nemilost zemljoposednika, privatnika i neprijateljski raspoloženih lokalnih vlasti“.

U vreme dok su se romski predstavnici obraćali delegatima konferencije „Ujedinjeni protiv fašizma“, ispred zgrade Trgovačkog centra okupio se veliki broj pristalica „Lige za odbranu Engleske“. Učesnici konferencije su sprečili obezbeđenje da se sukobe sa njima, a u međuvremenu je policija zaštitila prilaze Trgovačkom centru pa je incident izbegnut.

(NIAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*