30.6.2014, EurActiv – Nazovite anti-ciganizam njegovim imenom: inkluzija Roma u sledećem Evropskom parlamentu i Komisiji

30.6.2014, EurActiv – Nazovite anti-ciganizam njegovim imenom: inkluzija Roma u sledećem Evropskom parlamentu i Komisiji

Prvi korak u borbi sa anti-ciganizmom je prepoznati ga kao takvog, tvrdi Martin Demirovski iz ENAR-a, Evropske mreže protiv rasizma, u otvorenom pozivu obnovljenim evropskim institucijama da učine borbu protiv ovog rastućeg fenomena u Evropi prioritetom.

Od 2004. do 2009. Evropski parlament je igrao ključnu ulogu u pozivanju Evropske komisije da razvije Evropsku strategiju za Rome, kako bi osigurala inkluziju najveće evropske manjinske grupe. U odgovoru na ovaj vizionarski poziv, 2010.godine Evropska komisija i Savet Evropske unije su usvojili Evropski okvir za nacionalne romske integrativne strategije. Međutim, iako je ‘papirologija’ kompletirana, i dalje je neophodan rad kako bi se osigurala implementacija ovih strategija, posebno u kontekstu rastućeg rasističkog nasilja i govora usmerenog ka Romima. Nedavno linčovanje romskog tinejdžera u Francuskoj je samo poslednje u nizu takvih incidenata sa nasiljem širom Evrope.

Izvor (engleski jezik): http://www.euractiv.com/sections/future-eu/call-anti-gypsyism-its-name-roma-inclusion-next-european-parliament-and

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*