4.6.2014, Open Society Foundations – Patroliranje ulicama sa mađarskom romskom policijom

4.6.2014, Open Society Foundations – Patroliranje ulicama sa mađarskom romskom policijom

Rođen sam u siromašnoj porodici u centralnoj Mađarskoj, u okruženju sa malo prilika. Srećom, bio sam podržan od strane Fondacije Otvorenog društva sa finansijskom pomoću i završio sam srednju školu. Da nisam to uspeo, ne znam gde bih danas bio. Sa 21 godinom sam se upisao na policijsku akademiju u Budimpešti i odmah sam se deklarisao sa romskim poreklom.

Neki od mojih kolega su takođe bili Romi, ali ja sam bio jedini koji se tako definisao. Iako je to povremeno uzrokovalo određena trvenja i distancu u okviru odseka, nikada nisam doživeo ozbiljnije probleme. Naprotiv, neke od mojih viših starešina su me poštovale zbog mog poverenja. Nakon kratkog perioda uznapredovao sam do ranga detektiva.

Tokom moji patrola širom Budimpešte, primetio sam da ima jedan romski policijski službenik u 8.distriktu i jedan u obližnjem 9.distriktu, oba prilično isključena kraja uz veliku romsku populaciju, ali nijedan od njih nije znao jedan drug0g. Stoga, ja sam odlučio da osnujem mrežu podrške za romske policajce, i ja sam postao romski oficir za vezu kako bi delovao kao tačka kontakta između policije i romske zajednice.

Izvor (engleski jezik): http://www.opensocietyfoundations.org/voices/patrolling-streets-hungarys-roma-police

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*