5.6.2014, NIAR – Prijava prebivališta i boravišta i lična dokumenta

5.6.2014, NIAR – Prijava prebivališta i boravišta i lična dokumenta

Zakonom o prijavi prebivališta i boravišta omogućeno je licima koja ni po kojem drugom Zakonom utvrđenom osnovu ne mogu da prijave prebivalište  na teritoriji Srbije, to mogu da učine na adresi centra za socijalni rad. Zakonom o ličnoj karti omogućeno je da se državljaninu Srbije, koji nema prijavljeno prebivalište, na osnovu prijave boravišta, izda lična karta sa rokom važenja od dve godine.

(NIAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*