12.7.2014, abc News – Komiran dečak i romska iseljavanja pojačavaju pritisak na Francusku

12.7.2014, abc News – Komiran dečak i romska iseljavanja pojačavaju pritisak na Francusku

Izgledala je kao bilo koja sirotinjska četvrt na svetu – cerade koje su štitile od vremenskih prilika, razbacane gomile smeća koje ni jedan kamion ne bi sakupio, plastične kante za vodu. Potom je jedan od meštana ovog romskog kampa na severozapadnom obodu Pariza, tinejdžer pod imenom Darius, prebijen do stanja kome, očigledno od strane komšija.

Kroz nekoliko sati, Romi su nestali, tražeći utočište na novoj lokaciji na obodima jednog od najbogatijih gradova sveta. Tri nedelje kasnije, 16-godišnji Darius je i dalje bez svesti. Njegova porodica se krije. Policija nije uhapsila nikoga.

Francuska se nalazi pod sve većim pritiskom da odgovori na navode da ohrabruje uznemiravanje evropske najsiromašnije manjinske grupe u nadi da će Romi, takođe poznati kao Cigani, napustiti zemlju.

Oko 20.000 njih živi u Francuskoj, brojka koja se izgleda jako malo promenila uprkos decenijskim naporima potrošenim u rušenju bespravnih naselja. 2013.godine broj iseljenih ljudi je bio jednak broju ljudi koji su još uvek ovde, prema vladinim procenama. Uz prilike za zapošljavanje i diskriminaciju koji su čak i na gorem nivou u njihovim domovinama u Istočnoj Evropi, romski migranti nastavljaju da se vraćaju.

Izvor (engleski jezik): http://abcnews.go.com/International/wireStory/comatose-boy-roma-evictions-pressure-france-24534037

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*