13.7.2014, NIAR – Florina Zoltan: Akcioni plan izgradnje romske nacionalne manjine

13.7.2014, NIAR – Florina Zoltan: Akcioni plan izgradnje romske nacionalne manjine

Mr sociologije Florina Zoltan iz Londona izjavila je “Novinsko-informativnoj agenciji Roma” da EU i njene države članice, sve druge ne-EU države i međunarodne institucije ne mogu tvrditi da su ljudska prava i ljudski napredak ispunjeni sve dok ne garantuju odgovarajuću i efektivnu socijalno-ekonomsku i političku integraciju romske nacije u Evropi.

Romski narod teži da se izgradi kao poštovana nacija, koja može da živi u harmoniji sa većinskim stanovništvom, može da doprinosi samonapretku i razvoju, kao i progresu društva u kojem žive kroz aktivno učešće, samoopredeljenje i socijalnu inkluziju.

Da bi dostigli ovu viziju, romski narod se obraća EU i njenim državama članicama, drugim ne-EU državama i glavnim međunarodnim instrumentima da podrže i otvore pristup – neophodan da se omogući romskom narodu da se izdigne iz svog sadašnjeg statusa stigmatizacije, marginalizacije i isključenosti u naciju koja može da doprinese samorazvoju i društvu kao deo njega.

Ova vizija sačinjava težnje otprilike 15 miliona romskih ljudi, spremnih da načine sve napore kako bi učinili te težnje stvarnošću: stoga, ovaj akcioni plan je AKCIONI PLAN IZGRADNJE ROMSKE NACIONALNE MANJINE – zaključila je Florina Zoltan.

(NIAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*