15.7.2014, humanrightseurope.org – Sud: Bosna i Hercegovina mora uspostaviti politički sistem za izbore bez diskriminacije

15.7.2014, humanrightseurope.org – Sud: Bosna i Hercegovina mora uspostaviti politički sistem za izbore bez diskriminacije

Sudije za ljudska prava su apelovale na vlasti u Bosni i Hercegovini da uspostave anti-diskriminatorni politički sistem.

U današnjoj presudi u slučaju Zornić protiv Bosne i Hercegovine (aplikacioni br. 3681/06), koja nije konačna, Evropski sud za ljudska prava je odlučio:

sa šest glasova prema jedan, da je bilo kršenja Člana 14 (zabrana diskriminacije) u konjukciji sa Članom 3 Protokola 1 (pravo na slobodne izbore) Evropske konvencije o ljudskim pravima u smislu nemogućnosti gđe Zornić da učestvuje na izborima za Dom naroda Bosne i Hercegovine, i,

jednoglasno, da je bilo kršenja Člana 1 Protokola 12 (opšta zabrana diskriminacije) Evropske konvencije u smislu nemogućnosti Zornićeve da učestvuje na izborima kako za Dom naroda tako i za Predsedništvo Bosne i Hercegovine.

Izvor (engleski jezik): http://www.humanrightseurope.org/2014/07/court-bosnia-and-herzegovina-must-establish-a-political-system-for-elections-without-discrimination/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*